Õpetajakoolitus


Hetkel kuum

Uued informaatika ainekavad põhikoolile ja gümnaasiumile

2018-2020 loodi HITSA juures tegutsenud töörühmade poolt uued informaatika ainekavad ja nende juurde kuuluvad digiõpikud, mida piloteeriti erinevates koolides. Põnevad ajad on ees, sest kõigil koolidel on nüüd võimalus uutmoodi informaatikat õpetada.

Digipädevused vs informaatika

Kas õpilaste digipädevused on üksnes/peamiselt informaatikaõpetaja mure või peaks sellega tegelema kõik õpetajad koolis? Mille poolest erinevad informaatikaõpetuse sisu ja eesmärgid pelgalt õpilaste digipädevuste kujundamisest? See diskussioon on kerinud juba paar aastat ja lõpp paistab.

Raalmõtlemise revolutsioon

Kooliinformaatika radikaalne uuenemine on paljudes riikides saanud tõuke raalmõtlemise (computational thinking) kontseptsiooni levikust. Mis on raalmõtlemine ehk algoritmiline mõtlemine ja miks peaks ka Eesti koolides selle uue kompetentsi kujundamisega tegelema hakkama?


Miks informaatikaõpetajaks?

Informaatikaõpetajal ei hakka koolis kunagi igav, see õppeaine on kõige kiiremini arenev, põnev, atraktiivne, oluline. Informaatikaõpetajal on vabamad käed oma aine sisu ja metoodika kaasajastamiseks võrreldes teiste ainete õpetajatega. Informaatika meeldib õpilastele ja ka teised õpetajad lõimivad seda meelsasti oma õppeainetega. Informaatikaõpetajad on koolis superstaarid!

Informaatikaõpetaja magistriõppes saab suur osa üliõpilastest stipendiumi 300 EUR kuus (lisaks tavapärasele õppetoetusele ja õpetajakoolituse stipendiumile).

Infomaatikaõpetaja magistriõppe tulemusena saavad üliõpilased lisaks veel ka mõne teise õppeaine (nt matemaatika) õpetamise õiguse või hoopis haridustehnoloogi kutse (üksnes Tallinna Ülikoolis).

Informaatikaõpetaja magistriõpe ja lisaeriala täeinduskoolitus on nii Tallinnas kui Tartus korraldatud paindlikult, arvestades eemal elavate ja täiskohaga töötavate üliõpilaste vajadusi-võimalusi.


Lisainfo

Võta ühendust

Mart Laanpere
Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut
Narva nt. 29
Tallinn, Harjumaa 10120
Eesti
mart.laanpere (ätt) tlu.ee

Saada küsimus


Informaatikaõpetajate väljaõpet Tallinna Ülikoolis rahastatakse alates 2018 IT Akadeemia informaatikaõpetajate väljaõppe toetusmeetme raames.